Title Image

Werkwijze

Hoe verloopt een consult?

 

Tijdens het eerste consult wordt van u een uitgebreide anamnese afgenomen. Deze anamnese duurt ongeveer 20 minuten en bestaat uit een groot aantal vragen over uw gezondheid. Daarna wordt uw tong bekeken en uw pols nauwkeurig gevoeld. De tong en pols zeggen namelijk iets over de energiehuishouding van uw lichaam. Aan de hand van de anamnese wordt een TCM diagnose gesteld en een behandelplan gemaakt. Daarna volgt de acupunctuurbehandeling van 20 minuten (pijnbehandelingen 30 min). Tijdens deze behandeling wordt een klein aantal uiterst dunne en steriele acupunctuurnaaldjes geprikt op bepaalde acupunctuurpunten. Het prikken zelf kan soms wat gevoelig zijn maar wordt over het algemeen niet als pijnlijk ervaren. Er kan een tintelend of zwaar gevoel optreden of er kan een gevoel van stroming worden worden.

 

Omdat acupunctuurpunten op het hele lichaam zitten en deze punten zonder belemmering van kleding geprikt moeten kunnen worden, wordt u gevraagd tijdens de behandeling alleen uw ondergoed en bovenkleding aan te houden. Na het inzetten van de naaldjes kunt u naar wens afgedekt worden met een handdoek en/of gebruik maken van een warmtelamp (TDP/ Moxa lamp).

 

De vervolgbehandelingen worden voorafgegaan door een kort vraaggesprek en tong- en polsanalyse waarop de behandeling wordt afgestemd. Na 4 behandelingen wordt het effect van de behandeling met u geëvalueerd.

Ooracupunctuur

 

Ooracupunctuur (ofwel auriculotherapie) kan de acupunctuurbehandeling versterken, maar kan ook alleen worden toegepast. Bij San Bao acupunctuur kunnen de speciale oorpunten zeer nauwkeurig gevonden en gestimuleerd worden met een speciale puntzoeker. Om het effect te versterken kunnen op deze punten kleine acupunctuurnaaldjes (die gedurende de behandeling blijven zitten) of verblijfsnaaldjes (die een week mogen blijven zitten) worden aangebracht. Ooracupunctuur wordt veelal toegepast als ondersteuning bij verslavings- en eetproblematiek.

COVID-19

 

Vanwege het COVID-19 virus zijn er vanuit de beroepsvereniging maatregelen opgesteld voor het veilig werken in de acupunctuurpraktijk. Ik verzoek u deze aandachtig te lezen en te respecteren. Alleen samen kunnen we zorgen voor uw en mijn veiligheid.