Title Image

Werkwijze

Hoe verloopt een consult?

 

Tijdens het eerste consult wordt van u een uitgebreide anamnese afgenomen. Deze anamnese duurt ongeveer 20 minuten en bestaat uit een groot aantal vragen over uw gezondheid. Daarna wordt uw tong bekeken en uw pols nauwkeurig gevoeld. De tong en pols zeggen namelijk iets over de energiehuishouding van uw lichaam. Aan de hand van de anamnese wordt een TCM diagnose gesteld en een behandelplan gemaakt. Daarna volgt de acupunctuurbehandeling van 20 minuten. Tijdens deze behandeling worden een klein aantal uiterst dunne en steriele acupunctuurnaaldjes geprikt op bepaalde acupunctuurpunten. Er kan dan een zwaar of tintelend gevoel optreden of er kan een gevoel van stroming waargenomen worden.

 

Omdat acupunctuurpunten op het hele lichaam zitten en deze punten zonder belemmering van kleding geprikt moeten kunnen worden, wordt u gevraagd tijdens de behandeling alleen uw ondergoed en bovenkleding aan te houden. Na het inzetten van de naaldjes kunt u naar wens afgedekt worden met handdoeken en/of gebruik maken van de warmtelamp.

 

De vervolgbehandelingen worden voorafgegaan door een kort vraaggesprek en tong- en polsanalyse waarop de behandeling wordt afgestemd. Na 4 behandelingen wordt het effect van de behandeling met u geëvalueerd.